ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Kontrola banaka | Implementacija bazelskih standarda u Srbiji | Bazel II

Bazel II

Bazel II rezultat je višegodišnje intenzivne saradnje BCBS s bankama i institucijama iz finansijskog sektora i otklanja niz nedostataka Bazela I. Radi daljeg unapređenja snage i stabilnosti međunarodnog bankarskog sistema, uz ujednačavanje kapitalnih zahteva po zemljama, u junu 2004. godine Komitet je izdao revidiran Okvir, a nakon dve godine i njegovu sveobuhvatnu verziju. Verzija iz juna 2006. uključuje dodatne smernice koje se odnose pre svega na tretman aktivnosti trgovanja i double default efekata, kao i na izmene u vezi s tržišnim rizicima. Takođe, obuhvata sve odredbe iz Bazela I koje su ostale na snazi.

Novi okvir (Bazel II) sastoji se iz tri stuba:

  • Stub 1 definiše minimalne kapitalne zahteve za kreditni, tržišni i operativni rizik, uz mogućnost korišćenja sofisticiranih modela i tehnika za njihovo izračunavanje;

  • Stub 2 učvršćuje vezu između optimalnih kapitalnih zahteva i vrste i stepena rizika kojima je banka izložena u svom poslovanju, uvodeći proces interne procene adekvatnosti kapitala (ICAAP) i jačajući proces supervizije;  

  • Stub 3 upotpunjuje vezu između Stuba I i Stuba II, ističući značaj tržišne discipline uvođenjem minimalnih zahteva za objavljivanje informacija banaka. 
     

 

Saznajte više...
Stub 1
Stub 2
Stub 3
Rezime propisa u skladu sa Bazel II standardima