ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Kontrola banaka | Implementacija bazelskih standarda u Srbiji | Bazel III - NOVO

Bazel III

Nakon identifikovanja slabosti finansijskih sistema i nedostataka Bazel II standarda, akumuliranih tokom svetske finansijsko-ekonomske krize, započet je proces izmena ovih standarda. U tom smislu, prvi koraci preduzeti su u julu 2009. godine kada je objavljen  prvi paket dokumenata – Enhancements to the Basel II framework, Revisions to the Basel II market risk framework i Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book. Ove izmene Bazel II standarda odnose se pre svega na tržišne rizike i sekjuritizaciju.

Ipak, ključne i sveobuhvatne izmene bazelskih standarda – Bazel III standardi, predviđene su setom dokumenata koji su objavljeni u decembru 2010. godine i podrazumevaju novine, pre svega, u pogledu pokazatelja adekvatnosti kapitala, i to u delu koji se odnosi na regulatorni kapital (A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems). Takođe, prvi put su uvedeni i minimalni standardi koji se odnose na zahteve u pogledu likvidnosti banaka (International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring).

U junu 2011. godine objavljen je konačni revidiran dokument koji se odnosi na Bazel III standarde –A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems – revised version, dok je u januaru 2013. godine objavljen potpuni tekst revidiranog dokumenta koji se odnosi na pokazatelj likvidnosti – Basel III: The Liquidity Coverage Ratio.

Najznačajnije novine predviđene Bazel III standardima odnose se na:

  • unapređenje kvaliteta kapitala i jačanje kapitalnih zahteva;
  • uvođenje minimalnih standarda za upravljanje rizikom likvidnosti, kao i minimalnih pokazatelja likvidnosti;
  • poboljšanje procesa upravljanja rizicima u cilju odgovarajućeg pokrića svih rizika kapitalom;
  • uvođenje leveridž racija kao dodatnog pokazatelja poslovanja banaka koji nije zasnovan na stepenu rizičnosti aktive;
  • uvođenje niza mera u cilju formiranja što adekvatnijih rezervi kapitala (capital buffers) koje bi bile raspoložive u periodima krize.
     
Saznajte više...
Strategija za uvođenje Bazel III standarda u Srbiji
Analiza usklađenosti domaćeg regulatornog okvira sa zahtevima Bazel III standarda
Faza procene efekata i utvrđivanje dinamike uvođenja Bazel III standarda