Narodna banka Srbije
 
Kontrola banaka | Implementacija bazelskih standarda u Srbiji

Implementacija bazelskih standarda u Srbiji - NOVO

Izvršni odbor Narodne banke Srbije na sednici održanoj 15. decembra 2016. godine usvojio sledeće propise objavljene u „Službenom glasniku RS 103/2016“, kojima su uvedeni Bazel III standardi u Republici Srbiji: 

  • Odluka o adekvatnosti kapitala banke,
  • Odluka o objavljivanju podataka i informacija banke,
  • Odluka o izveštavanju o adekvatnosti kapitala banke,
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izveštavanju banaka,
  • Odluka o upravljanju rizikom likvidnosti banke,
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju rizicima banke.

Pored usklađivanja s relevantnim pravnim aktima EU u oblasti bankarstva, osnovni ciljevi usvajanja ovih propisa su povećanje otpornosti bankarskog sektora povećanjem kvaliteta kapitala i uvođenjem zaštitnih slojeva kapitala, bolje praćenje i kontrola izloženosti banke riziku likvidnosti, dalje jačanje tržišne discipline i transparentnosti poslovanja banaka u Republici Srbiji objavljivanjem svih relevantnih informacija o poslovanju banke, kao i prilagođavanje izveštajnog sistema novim regulatornim rešenjima.