ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Nadzor osiguranja | Poslovanje društava za osiguranje

Podaci o poslovanju društava za osiguranje

Napomene:

  • Podaci su dobijeni od društava za osiguranje pri redovnom izveštavanju po čl. 178 i 179 Zakona o osiguranju i Narodna banka Srbije ne odgovara za njihovu tačnost.
  • Podaci u izveštajima obuhvataju samo podatke društava za osiguranje koja imaju dozvolu za rad za izabrani datum važenja.

Mesečni izveštaji

Izaberite mesec i godinu:

 

Napomena: Mesečni izveštaji su dostupni od 31. jula 2005. godine. Podaci po mesecima, kao i za kalendarsku godinu, su prvi podaci. Konačni podaci su raspoloživi u okviru godišnjih izveštaja.


Tromesečni izveštaji

Tromesečni izveštaji su dostupni od drugog tromesečja 2005. godine.

Izaberite naziv tabele, tromesečje i godinu:

Ukupna premija i raspored premije društava za osiguranje
Ukupna premija i premija u samopridržaju društava za reosiguranje
Rešene štete društava za osiguranje
Rešene štete društava za reosiguranje
Tehničke rezerve društava za reosiguranje
Tehničke rezerve društava za osiguranje
Ukupna premija i raspored premija po vrstama osiguranja društava za osiguranje
Rešene štete po vrstama osiguranja društava za osiguranje
Tehničke rezerve po vrstama osiguranja društava za osiguranje
Ukupna premija osiguranja po društvima i vrstama osiguranja *
Rešene štete po društvima i vrstama osiguranja *
Rezervisane štete (prijavljene a nerešene) po društvima i vrstama osiguranja *
Rezervisane и rešene štete **

 

Napomena:
* Do 2009. godine podaci su prikazivani u okviru godišnjih izveštaja. Počev od četvrtog kvartala 2010. godine podaci se objavljuju u kvartalnoj dinamici.
** Podaci se objavljuju počev od IV kvartala 2015. godine.


Godišnji izveštaji

Izaberite naziv tabele i godinu:

 

Napomene:
* Podaci o dobrovoljnom penzijskom osiguranju su raspoloživi do 2006. godine, u skladu sa stupanjem na snagu Zakona o doborvoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima i obavezom usklađivanja poslovanja društava za osiguranje sa ovim zakonom do 31.12.2006. godine.
** Od IV kvartala 2010. godine podaci se prikazuju u okviru tromesečnih izveštaja.
*** Podaci su objavljeni za period od 2008. do 2014. godine.
**** Podaci se objavljuju počev od 2015. godine.
***** Počev od 2015. godine podaci se prikazuju u skladu s novom klasifikacijom rizika prema vrstama osiguranja. Iz tog razloga se kod izveštaja za 2015. godinu ne prikazuju podaci za prethodnu godinu za nevažeće šifre, pa nije zadovoljen ni bilans šteta na pojedinim tarifama, ni na ukupnom nivou.


Bilansi stanja i bilansi uspeha društava za osiguranje

Izaberite godinu: