ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Nadzor osiguranja

Nadzor u oblasti osiguranja

Uloga Narodne banke Srbije u nadzoru društava za osiguranja jeste očuvanje i jačanje finansijske stabilnosti tržišta osiguranja, kao dela modernog, efikasnog i stabilnog finansijskog sektora, a s ciljem zaštite prava i interesa osiguranika i drugih korisnika osiguranja.

Navedeno Narodna banka Srbije sprovodi kroz: izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje delatnosti osiguranja, vršenje kontrole, odnosno nadzora nad obavljanjem te delatnosti i druge povezane aktivnosti.

Vršenje nadzora podrazumeva ocenu: zakonitosti obavljanja delatnosti osiguranja, sistema upravljanja u društvu, tržišnog ponašanja, investicione aktivnosti, računovodstva i izveštavanja, delovanja organa uprave, kao i poštovanja pravila struke osiguranja i aktuarske struke, dobrih poslovnih običaja i poslovne etike.

Naš zadatak je da obezbedimo da društva za osiguranje u svakom trenutku budu finansijski sposobna i spremna da izvršavaju svoje obaveze prema osiguranicima, korisnicima osiguranja i trećim oštećenim licima, a da lica koja obavljaju poslove prodaje osiguranja budu adekvatno pripremljena da udovolje potrebama građana i privrednih subjekata za osiguranjem.


Izveštaj o preliminarnim rezultatima stručnog/dodatnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju u julskom ispitnom roku 2020. godine.
27.07.2020. Izveštaj o preliminarnim rezultatima stručnog/dodatnog ispita...
Sektor osiguranja u Srbiji – izveštaj za prvo tromesečje 2020. godine
20.07.2020. Sektor osiguranja u Srbiji – izveštaj za prvo tromesečje 2020. godine
Konačna lista kandidata koji su položili stručni ispit za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara u junskom roku 2020. godine
10.07.2020. Konačna lista kandidata koji su položili stručni ispit za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara u junskom roku 2020. godine
Raspored polaganja stručnog/dodatnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju
08.07.2020. Raspored polaganja stručnog/dodatnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika...
 
Preliminarna lista kandidata koji su položili ispit za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara u junskom ispitnom roku
02.07.2020. Preliminarna
Pogledajte...
Propisi
Sporazumi o saradnji
Obavezna osiguranja u Srbiji
Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
Naknade za usluge nadzora