ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Nadzor osiguranja

Nadzor u oblasti osiguranja

Uloga Narodne banke Srbije u nadzoru društava za osiguranja jeste očuvanje i jačanje finansijske stabilnosti tržišta osiguranja, kao dela modernog, efikasnog i stabilnog finansijskog sektora, a s ciljem zaštite prava i interesa osiguranika i drugih korisnika osiguranja.

Navedeno Narodna banka Srbije sprovodi kroz: izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje delatnosti osiguranja, vršenje kontrole, odnosno nadzora nad obavljanjem te delatnosti i druge povezane aktivnosti.

Vršenje nadzora podrazumeva ocenu: zakonitosti obavljanja delatnosti osiguranja, sistema upravljanja u društvu, tržišnog ponašanja, investicione aktivnosti, računovodstva i izveštavanja, delovanja organa uprave, kao i poštovanja pravila struke osiguranja i aktuarske struke, dobrih poslovnih običaja i poslovne etike.

Naš zadatak je da obezbedimo da društva za osiguranje u svakom trenutku budu finansijski sposobna i spremna da izvršavaju svoje obaveze prema osiguranicima, korisnicima osiguranja i trećim oštećenim licima, a da lica koja obavljaju poslove prodaje osiguranja budu adekvatno pripremljena da udovolje potrebama građana i privrednih subjekata za osiguranjem.


Obaveštenje o odlaganju vanrednog ispitnog roka
16.03.2020. Imajući u vidu novonastalu situaciju u vezi sa potencijalnom pandemijom COVID-19...
 
Lista obveznika pod nadzorom Narodne banke Srbije koji su dostavili obaveštenje i urednu dokumentaciju kojom se dokazuje da su ispunjeni uslovi za sprovođenje postupka video-identifikacije
02.03.2020. Na osnovu Odluke o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstva elektronske komunikacije („Službeni glasnik RS“, br. 15/2019), Narodna banka Srbije je....
 
Konačna lista kandidata koji su položili stručni ispit za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju u decembarskom ispitnom roku 2019. godine
30.12.2019. Konačna lista kandidata koji su položili stručni ispit za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju u decembarskom ispitnom roku 2019. godine
Sektor osiguranja u Srbiji – izveštaj za treće tromesečje 2019. godine
27.12.2019. Sektor osiguranja u Srbiji – izveštaj za treće tromesečje 2019. godine
Konačna lista kandidata koji su položili stručni ispit u novembarskom roku 2019. godine
26.11.2019. Konačna lista kandidata koji su položili stručni ispit u novembarskom roku 2019. godine
Pogledajte...
Propisi
Sporazumi o saradnji
Obavezna osiguranja u Srbiji
Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
Naknade za usluge nadzora