ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Nadzor osiguranja

Nadzor u oblasti osiguranja

Uloga Narodne banke Srbije u nadzoru društava za osiguranja jeste očuvanje i jačanje finansijske stabilnosti tržišta osiguranja, kao dela modernog, efikasnog i stabilnog finansijskog sektora, a s ciljem zaštite prava i interesa osiguranika i drugih korisnika osiguranja.

Navedeno Narodna banka Srbije sprovodi kroz: izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje delatnosti osiguranja, vršenje kontrole, odnosno nadzora nad obavljanjem te delatnosti i druge povezane aktivnosti.

Vršenje nadzora podrazumeva ocenu: zakonitosti obavljanja delatnosti osiguranja, sistema upravljanja u društvu, tržišnog ponašanja, investicione aktivnosti, računovodstva i izveštavanja, delovanja organa uprave, kao i poštovanja pravila struke osiguranja i aktuarske struke, dobrih poslovnih običaja i poslovne etike.

Naš zadatak je da obezbedimo da društva za osiguranje u svakom trenutku budu finansijski sposobna i spremna da izvršavaju svoje obaveze prema osiguranicima, korisnicima osiguranja i trećim oštećenim licima, a da lica koja obavljaju poslove prodaje osiguranja budu adekvatno pripremljena da udovolje potrebama građana i privrednih subjekata za osiguranjem.


Održavanje stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara u junskom roku 2020. godine
25.05.2020. Stručni ispit za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara u junskom roku 2020. godine biće održan 30. juna 2020. godine u prostorijama...
 
Saopštenje u vezi sa statusom ugovora o osiguranju povezanih sa ugovorima o kreditu/lizingu, a povodom Odluka Narodne banke Srbije o uvođenju moratorijuma na ugovore o kreditu, odnosno ugovore o lizingu
22.05.2020. U vezi sa pandemijom bolesti COVID-19, kao i u vezi sa uvedenim moratorijumom...
 
Preporuke učesnicima na tržištu osiguranja
15.04.2020. U cilju zaštite zdravlja korisnika usluga osiguranja i zaposlenih u sektoru osiguranja, kao i sprečavanja daljeg...
 
Obaveštenje o odlaganju vanrednog ispitnog roka
16.03.2020. Imajući u vidu novonastalu situaciju u vezi sa potencijalnom pandemijom COVID-19...
 
Lista obveznika pod nadzorom Narodne banke Srbije koji su dostavili obaveštenje i urednu dokumentaciju kojom se dokazuje da su ispunjeni uslovi za sprovođenje postupka video-identifikacije
02.03.2020. Na osnovu Odluke o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstva elektronske komunikacije („Službeni glasnik RS“, br. 15/2019), Narodna banka Srbije je....
 
Pogledajte...
Propisi
Sporazumi o saradnji
Obavezna osiguranja u Srbiji
Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
Naknade za usluge nadzora