ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Zaštita korisnika | Narodna banka Srbije u službi građana

Informacija o kretanju kamatne stope na prekoračenje po tekućem računu

 

24.02.2014.
 

Kao deo inicijative za opšte sniženje cena bankarskih proizvoda, ne ulazeći pri tome u poslovnu politiku banaka, Narodna banka Srbije objavljuje podatke po pojedinačnim bankama o troškovima korišćenja dozvoljenog prekoračenja po tekućim računima.

Objavljivanjem ovih podataka Narodna banka Srbije želi da građanima omogući da se na transparentan način upoznaju s javno dostupnim podacima i da na osnovu toga uporede banke i naprave adekvatan izbor bankarskog proizvoda koji odgovara njihovim potrebama i mogućnostima.

Doprinoseći i na taj način pozitivnoj konkurenciji na bankarskom tržištu, Narodna banka Srbije podseća da je svojom inicijativom uticala na optimiziranje nivoa kamatnih stopa na štednju radi smanjenja cene izvora sredstava, što je omogućilo započeti pad kamatnih stopa na plasmane banaka i povećalo dostupnost finansijskih sredstava privredi i građanima.

25.02.2014. Kamatne stope objavljene na osnovu izveštaja koje banke dostavljaju Narodnoj banci Srbije
26.02.2014. Banke mogu efikasno i bez troškova da smanje kamate na prekoračenja po tekućem računu – Izjava guvernera Jorgovanke Tabaković

Pregled kamatnih stopa

30.03.2020. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - februar 2020.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
27.02.2020. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - januar 2020.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
30.01.2020. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - decembar 2019.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
27.12.2019. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - novembar 2019.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
28.11.2019. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - oktobar 2019.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
30.10.2019. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - septembar 2019.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
27.09.2019. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - avgust 2019.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
30.08.2019. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - jul 2019.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
26.07.2019. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - jun 2019.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
27.06.2019. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - maj 2019.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
29.05.2019. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - april 2019.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
30.04.2019. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - mart 2019.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
28.03.2019. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - februar 2019.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
27.02.2019. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - januar 2019.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
30.01.2019. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - decembar 2018.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
27.12.2018. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - novembar 2018.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
30.11.2018. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - oktobar 2018.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
30.10.2018. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - septembar 2018.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
01.10.2018. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - avgust 2018.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
31.08.2018. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - jul 2018.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
27.07.2018. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - jun 2018.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
28.06.2018. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - maj 2018.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
29.05.2018. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - april 2018.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
26.04.2018. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - mart 2018.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
28.03.2018. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - februar 2018.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
28.02.2018. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - januar 2018.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
31.01.2018. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - decembar 2017.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
28.12.2017. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - novembar 2017.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
06.12.2017. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - oktobar 2017.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
30.10.2017. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - septembar 2017.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
02.10.2017. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - avgust 2017.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
04.09.2017. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - jul 2017.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
28.07.2017. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - jun 2017.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
30.06.2017. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - maj 2017.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
31.05.2017. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - april 2017.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
04.05.2017. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - mart 2017.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
04.04.2017. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - februar 2017.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
03.03.2017. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - januar 2017.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
31.01.2017. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - decembar 2016.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
28.12.2016. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - novembar 2016.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
30.11.2016. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - oktobar 2016.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
28.10.2016. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - septembar 2016.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
27.09.2016. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - avgust 2016.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
26.08.2016. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - jul 2016.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
25.07.2016. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - jun 2016.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
23.06.2016. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - maj 2016.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
25.05.2016. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - april 2016.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
25.04.2016. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - mart 2016.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
28.03.2016. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - februar 2016.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
25.02.2016. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - januar 2016.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
26.01.2016. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - decembar 2015.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
29.12.2015. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - novembar 2015.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
25.11.2015. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - oktobar 2015.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
26.10.2015. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - septembar 2015.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
24.09.2015. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - avgust 2015.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
26.08.2015. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - jul 2015.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
27.07.2015. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - jun 2015.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
25.06.2015. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - maj 2015.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
28.05.2015. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - april 2015.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
29.04.2015. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - mart 2015.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
30.03.2015. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - februar 2015.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
11.03.2015. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - januar 2015.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
28.01.2015. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - decembar 2014.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
29.12.2014. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - novembar 2014.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
01.12.2014. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - oktobar 2014.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
31.10.2014. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - septembar 2014.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
04.10.2014. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - avgust 2014.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
28.08.2014. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - jul 2014.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
30.07.2014. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - jun 2014.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
26.06.2014. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - maj 2014.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
29.05.2014. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - april 2014.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva - [PDF] [JPEG]
05.05.2014. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - mart 2014.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva [PDF]
07.05.2014. Objašnjenje povodom podataka o kamatama na prekoračenja po tekućem računu [PDF]
02.04.2014. Kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu - februar 2014.
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu stanovništva [PDF]
03.03.2014. Podaci o kamatnim stopama na prekoračenja po tekućem računu na dan 28. februara 2014.
tabela Preuzmite tabelu:
Pregled kamatnih stopa na prekoračenja u ponudi banaka - ažurirano [PDF]
28.02.2014. Podaci o kamatnim stopama na prekoračenja po tekućem računu na dan 28. februara 2014.
tabela Preuzmite tabelu:
Pregled kamatnih stopa na prekoračenja u ponudi banaka [PDF]
tabela Preuzmite tabelu:
Prosečne ponderisane kamatne stope na prekoračenja stanovništva - januar 2014. [PDF]
 


Pozivamo vas da iznesete svoje mišljenje i iskustva, koje informacije bi vam bile od koristi pri donošenju odluke o ulasku u dozvoljeni minus, kao i uzimanju drugih vrsta pozajmica od banaka. Navedite koje vrste razjašnjenja su vam potrebne da biste, pri donošenju odluke, imali u vidu sve prednosti i mane ulaska u zaduženje kod banaka.

komentar beli Pošaljite komentar
 

Komentari

03.03.2014. | Nikola Stanić

Dozvoljeni minus, kao i svi ostali bankarski proizvodi namenjeni fizičkim licima je strašna obaveza. Sa kamatama koje su i do tri ili četiri puta veće nego u Evropskoj Uniji. Tako da se dešava apsurd, gde banke u bogatim zemljama naplaćuju malu kamatu svojim dobrostojećim klijentima, a banke u našoj siromašnoj zemlji naplaćuju, može se reći, zelenašku kamatu svojim siromašnim klijentima. Znam dosta primera, gde banka iako ima mogućnost da odobri dozvoljeni minus na godinu dana - taj minus namerno odobrava na šest meseci za klijenta koji ima stalan ugovor o zaposlenju. Samim tim, tom istom klijentu dva puta godišnje naplaćuje naknadu za odobrenje dozvoljenog minusa. Zaista je vrlo malo prostora za sve propuste banaka. Trebalo bi ostaviti prostora za celu biblioteku sa crnim knjigama o bankarstvu u Srbiji - i opet ne bi moglo sve da se napiše.

03.03.2014. | CASLAV

Postovani,
Interesujeme da li poslovne banke mogu slobodno da formiraju kamatne stope na dozvoljeni i nedozvoljeni minus po tekucem rn-u fizickih lica?Odnosno da li postoje zakonska ogranicenja u formiranju ovih kamatnih stopa?

27.02.2014. | Gabriela

zamolila bi Vas ako ste u mogućnosti da tabelarno prikažete kamatne stope kod kreditnih kartica
Hvala

27.02.2014. | Ivan

Sve pohvale da se korisnicima olakša izbor banke po ovom kriterijumu, a i da se banke podsete da konkurencija postoji.
Hteo bih ovde da skrenem pažnju nadrugi problem. Pre dve godine je NBS, valjda u najboljoj nameri, da korisnike zaštiti od pritisaka banaka na građane da zarad dozvoljenog minusa moraju da izvade posebnu karticu. Umesto olakšanja građanima dobili smo praksu da Poštanska štedionica (njihovu praksu poznajem) traže od korisnika da po isteku ugovora potpisuju nov, što podrazumeva obavezan odlazak u banku i plaćanje provizije u visini od 1% odobrenog iznosa pozajmice, što dođe čak i više od ranije članarine za Visa karticu, uz dodatni maltretman. Ugovor može da obnovi samo vlasnik računa, a on može biti i teško pokretan ili nepokretan - ovlašćenom licu se ne dozvoljava da ovaj posao obavi u ime vlasnika. Do ove promene dozvoljeni minus se automatski obnavljao, uz obavezu da račun bude pozitivan na dan isteka pozajmice. Korisnik je uvek mogao da zatraži prekid usluge dozvoljenog minusa, tako da konkretne koristi od nove prakse nema, naprotiv.
Nadam se da će ovo pročitati odgovorni u NBS-u i u sklopu preispitivanja pravila vezanih za dozvoljni minus razmotriti i mogućnost da se ovakva praksa poboljša. Da ne pominjemo ovde da banka pozitivnu kamatu (kada sredstva stoje na računu) nikada ne obračunava, a minus papreno naplaćuje.
Hvala za mogućnost komentarisanja.
 

26.02.2014. | Svetlana

Predlozila bih uvodjenje obaveze za banke da korisnike obavestavaju o godisnjem trosku koriscenja kreditnih kartica. Takodje bi bio koristan uporedni pregled kamatnih stopa na kreditne kartice po bankama. Na licnom primeru sam primetila da Banca Intesa naplacuje mnogo vecu kamatu na manji dug po American Express kartici nego po MasterCard kartici. Ista banka je takodje povecala naknadu za odrzavanje tekuceg racuna a da o tome ni na koji nacin nije obavestila korisnike ni uoci ni nakon tog koraka.

26.02.2014. | SVETO

Prikazane kamatne stope u tabeli na nedozvoljeno prekoracenje kod pojedinih banaka nisu istinito prikazane,odnosno izracunate su na pogresan nacin.
Kako je moguce da je kamata na nedozvoljeno prekoracenje niza od dozvoljenog prekoracenja?

26.02.2014. | batko

Nesto nije u redu sa vašom tabelom, izgleda da je u Rajfajzen banci veća kamata na dozvoljeo nego na nedozvoljeno prekoračenje pozajmice. Druga stvar koja je od interesa za građane bila bi nominalna i efektivna kamatna stopa banke uz reprezentativni primer na godinu,dve,četiri...Problem je što banke daju primere na različit vremenski period, tako da običan smrtnik nije u stanju da izvrši prosto poređenje uslova razičitih banaka. Treće, što je i NBS primetila, vezivanje troškova obrade kredita sa odobrenim iznosom kredita. Da li je procedura i trošak za odobravane potrošačkog kredita od 50000 i 1000000 dinara različita? I ako jeste kolika je ta azlika. Zatim, kao četvrto i za sada poslednje, otkud troškovi administratiranja kredita nakon svake godine, kada je to uključeno u troškove obrade kredita.

25.02.2014. | zanicaj

Poštovani, Iz podataka u tabeli sam zaključila da mi se najviše isplati da budem u NEDOZVOLJENOM minusu kod: Dunav banke, Jugobanke Jugbanke KM, Raiffeisen banke, Sberbanke ili UniCredit banke. Kod ovih banaka je kamata na nedozvoljeni em niža od one na dozvoljeni, a i niža u odnosu na druge banke!? Ne bih birala Erste i SocGenbanku, oni su za nedozvoljeni baš baš visoki (još malo pa duplo). Sama tabela u naslovu mi nije ukazala šta to stanovništvo prekoračuje niti ko je izvor podataka. A to sa orijentacijom u sredini je neuobičajeno za tabelarni pregled, ali valjda su vam takva pravila!? Srdačno, Snežana


komentar beli Pošaljite komentar
 

Saznajte više...
Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga
O čemu treba voditi računa prilikom zaduživanja - Dozvoljeni minus po tekućem računu (www.tvojnovac.nbs.rs)
Prospekt

Pogledajte...
Pitanja i odgovori