ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Zaštita korisnika | Osiguranje

Osiguranje

Narodnoj banci Srbije je Zakonom o osiguranju, donetim 2004. godine, poverena funkcija supervizije nad obavljanjem delatnosti osiguranja. Pomenutim zakonom je prvi put u Srbiji uvedena funkcija zaštite potrošača putem posredovanja u rešavanju odštetnih zahteva, radi sprečavanja nastanka sporova iz osnova osiguranja, i razmatranje prigovora osiguranika, korisnika osiguranja i trećih oštećenih lica, a vrši je Narodna banka Srbije.

Odlukom o načinu zaštite prava i interesa osiguranika, korisnika osiguranja i trećih oštećenih lica i postupku posredovanja radi mirnog rešavanja spornih odnosa nastalih iz osnova osiguranja, Narodna banka Srbije je propisala bliži način i postupak pružanja zaštite prava i interesa tih lica.

U želji da dâ svoj dodatni doprinos razvoju instituta zaštite potrošača, Narodna banka Srbije se uključila u osnivanje Centra za medijaciju, osnovanog prema Zakonu o medijaciji.

Narodna banka Srbije je, donošenjem podzakonskog akta i otpočinjanjem poslova medijacije decembra 2005. godine, po prvi put u našoj zemlji, uvela mogućnost alternativnog rešavanja spornih pitanja između oštećenih lica i društava za osiguranje putem sprovođenja postupka posredovanja – medijacije. 

Postupak medijacije, kao alternativni način rešavanja sporova, omogućava stranama susretanje njihovih interesa, koji nikako ne mogu biti u suprotnosti sa javnim poretkom, prinudnim propisima i dobrim poslovnim običajima, ali mogu biti zasnovani na uzajamnim popuštanjima i usaglašavanjima s ciljem bržeg rešavanja spornog odnosa i zadovoljavanja interesa i jedne i druge strane, uz manje troškova i utrošenog vremena.

Ističemo da je u vršenju zaštite prava osiguranika Narodna banka Srbije naišla na veoma dobru saradnju sa predstavnicima društava za osiguranje, koja su u postupku rešavanja po prigovorima reagovali već na prvo obraćanje Narodne banke Srbije i, kada je to bilo moguće,  rešavali nastale sporove.

Narodna banka Srbije je u proteklom periodu u realizaciji svoje funkcije u okviru zaštite potrošača u postupku rešavanja po prigovorima ostvarila pozitivne rezultate, o čemu možete  pročitati nešto više u rubrici Saznajte više.
 

Saznajte više...
Pretraga subjekata nadzora u delatnosti osiguranja
Propisi

Pogledajte...
Više o proizvodima osiguranja - tvojnovac.nbs.rs