ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Zaštita korisnika

Zaštita korisnika

Finansijske usluge zauzimaju značajno mesto ne samo u ekonomiji naše zemlje već i u životima svih građana Republike Srbije, zbog čega je od velikog značaja da postoji uređen i stabilan finansijski sektor.

Imajući navedeno u vidu Narodna banka Srbije je formiranjem posebne organizacione jedinice – Sektora za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga, inicirala uspostavljanje instituta zaštite korisnika finansijskih usluga, kako bi građanima pružila pomoć u ostvarivanju njihovih prava i interesa, kao i pomoć u razumevanju i korišćenju usluga finansijskih institucija.

U okviru Sektora za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga takođe se nalazi i Informativni centar Narodne banke Srbije, gde građani mogu da se informišu o pogodnostima i rizicima koje je potrebno uzeti u obzir pri korišćenju finansijskih proizvoda i usluga.

Ako smatrate da se banka, društvo za osiguranje, davalac finansijskog lizinga, društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, pružalac platnih usluga ili izdavalac elektronskog novca ne pridržava odredaba zaključenog ugovora, dobrih poslovnih običaja ili objavljenih opštih uslova poslovanja, na ovom mestu možete proveriti na koji način možete zaštiti svoja prava i interese.


Izveštaj o podnetim pritužbama i prigovorima za period januar – jun 2019. godine
15.08.2019. Izveštaj o podnetim pritužbama i prigovorima za period januar – jun 2019. godine
Izveštaj o podnetim pritužbama i prigovorima za period januar – mart 2019. godine
14.05.2019. Izveštaj o podnetim pritužbama i prigovorima za period januar – mart 2019. godine
Lista naknada za usluge povezane s platnim računom na jednom mestu
18.03.2019. Primena odredaba Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama kojima je predviđena veća transparentnost naknada...
 
Nacrt odluke o bližim uslovima oglašavanja finansijskih usluga
11.02.2019. Narodna banka Srbije pripremila je Nacrt odluke o bližim uslovima oglašavanja finansijskih usluga...
 
Izveštaj o podnetim pritužbama i prigovorima za period januar – decembar 2018. godine
11.02.2019. Izveštaj o podnetim pritužbama i prigovorima za period januar – decembar 2018. godine
Pogledajte...
Efektivne kamatne stope banaka za izabrane proizvode, na zadatom reprezentativnom primeru
Visina troškova i naknada koje se naplaćuju prilikom prijema novca iz inostranstva, odnosno slanja novca u inostranstvo – za fizička lica – NOVO
Informativni centar
Propisi
Odgovori na pitanja banaka u vezi s primenom Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga
Mere za očuvanje stabilnosti finansijskog sektora u vezi s kreditima indeksiranim u stranoj valuti
Strategija Narodne banke Srbije na polju finansijskog obrazovanja za period 2016 - 2020.
Merenje finansijske pismenosti – sažet prikaz rezultata istraživanja
Prospekti
Tvojnovac.nbs.rs