Carski dinar Stefana Dušana (1346–1355)

Carski dinar Stefana Dušana Kovanje novca u srednjovekovnoj Srbiji uređeno je u carskom periodu Dušanovim zakonikom, a zatim i prvim srpskim Zakonom o kovanju novca, usvojenim na saboru u Seru 1354. godine. Carske dinare, koje izdvaja raznolikost predstava i natpisa, kovali su zlatari u gradovima, a ovaj novac je kao platežno sredstvo korišćen i van teritorija srpske države, prvenstveno zbog ustaljene težine i kvaliteta srebra. Car je na novcu predstavljen kako nosi krunu – stemu, koja je podsećala na krune vizantijskih careva.