Narodna banka Srbije
 
Novac

Zamena opticajnih novčanica za potrebe kolekcionara

Zamena opticajnih novčanica za opticajne novčanice i kovani novac koji nisu korišćeni (koji su novi) obavlja se u Sedištu Narodne banke Srbije, a naknada koju građani plaćaju za ovu vrstu usluge iznosi 10% nominalne vrednosti novčanica koje su predmet zamene, a za kovani novac 2 dinara po jednom komadu kovanog novca.

Sedište Narodne banke Srbije
Beograd, Nemanjina br. 17
kontakt-telefon - 011/ 333-7687

Propisi

Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge