ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Publikacije

Anketa o kreditnoj aktivnosti banaka

Narodna banka Srbije od početka 2014. godine sprovodi anketu o kreditnoj aktivnosti banaka u tromesečnoj dinamici. S obzirom na to da je učešće banaka u anketi dobrovoljno, obuhvat svih segmenata kreditnog tržišta i pouzdanost podataka obezbeđeni su zahvaljujući odzivu gotovo svih banaka. Anketa je metodološki u skladu sa anketom koja se sprovodi u centralnim bankama zone evra, uz modifikacije prema specifičnostima našeg kreditnog tržišta.

Rezultati ankete biće korisni svim ekonomskim subjektima – centralnoj banci pri oceni kreditne aktivnosti i donošenju odluka o monetarnoj i makroprudencijalnoj politici, Vladi pri donošenju odluka o ekonomskoj politici, bankama pri definisanju kreditnih standarda i uslova ponude, kao i privredi i stanovništvu radi sagledavanja mogućnosti finansiranja.

Anketa o kreditnoj aktivnosti banaka

Upitnik  |  Metodološka objašnjenja

Rezultati ankete

Izveštaj o rezultatima ankete

Poslednji izveštaj - II tromesečje 2019.

Izaberite tromesečje i godinu:

  

 

Saznajte više...
Trendovi u kreditnoj aktivnosti banaka