Narodna banka Srbije
 
Publikacije

Godišnji izveštaj o stabilnosti finansijskog sistema

 

Pogledajte
Godišnji izveštaj o stabilnosti finansijskog sistema – arhiva

Osnovni cilj Godišnjeg izveštaja o stabilnosti finansijskog sistema jeste informisanje javnosti o stanju i rizicima u finansijskom sistemu, kao i pravovremeno ukazivanje na potencijalne sistemske rizike. U tom cilju, u ovom izveštaju su opisani ključni sistemski rizici iz domaćeg i međunarodnog okruženja, regulatorne mere koje se preduzimaju ili će se preduzeti radi njihovog ublažavanja ili otklanjanja, ali i sprečavanja njihovog nastanka. Na agregatnom nivou dati su rezultati makroprudencijalnih stres-testova za bankarski sektor, tendencije u bankarskom i nebankarskom sektoru, kretanja u domaćem i međunarodnom okruženju, kretanja s različitih segmenata finansijskog tržišta. U Izveštaju se obrađuju i teme održivosti javnog i spoljnog duga na pretpostavljena stres-scenarija. Posebno se obrađuju najaktuelnije teme na globalnom i domaćem nivou iz domena finansijske stabilnosti i makroprudencijalne politike, kroz veliki broj stručnih osvrta.

Godišnji izveštaj o stabilnosti finansijskog sistema za 2018. godinu

Prezentacija Godišnjeg izveštaja o stabilnosti finansijskog sistema za 2018 – jul 2019. godine

Govor Jorgovanke Tabaković, guvernera Narodne banke Srbije, na prezentaciji
Godišnjeg izveštaja o stabilnosti finansijskog sistema za 2018. godinu

Naslovi osvrta u poslednjem izdanju:

Osvrt 1: Deset godina nakon svetske finansijske krize
Osvrt 2: Klimatske promene kao izazov za finansijsku stabilnost
Osvrt 3: Rezultati stres-testova sprovedenih u EU tokom 2018. godine
Osvrt 4: Novi platni sistem u Republici Srbiji – sistem za instant plaćanja
Osvrt 5: Kretanje procenjenih vrednosti nepokretnosti u 2018. godini
Osvrt 6: Finansijske inovacije i sajber bezbednost
Osvrt 7: Ocena efekata uvođenja makroprudencijalnih mera koje su zasnovane na zaštitnim slojevima kapitala na kreditnu aktivnost i privredni rast

Tabele i grafikoni (XLS):