ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Publikacije

Publikacije koje su prestale da izlaze

ekonomskipregnovi

Publikacija sadrži detaljne informacije o ekonomskim kretanjima u zemlji i svetu, kao i analize tih kretanja, koje su propraćene odgovarajućim grafičkim i tabelarnim prikazima. Posebna pažnja posvećena je monetarnom sektoru – kretanju monetarnih agregata, kamatnih stopa i kursa dinara, stanju u bankarskom sistemu i sl. Pored toga, Pregled sadrži odeljke o realnom sektoru, međunarodnom okruženju i ekonomskim odnosima s inostranstvom.
 

Izaberite mesec i godinu:


(Poslednji broj Ekonomskog pregleda je Jul 2006.)


bilten

"Bilten Narodne banke Jugoslavije" predstavlja kompleksnu statističku informaciju o monetarnim i drugim finansijskim kretanjima, sa podacima u vremenskim serijama. On sadrži podatke za period od 1990 – 2000. godine , na godišnjem nivou, i mesečne podatke za 1999. i 2000. godinu. U pojedinim tabelama podaci su dati po republikama i pokrajinama. Objašnjenja pojednih tabela su na kraju Biltena
 

- Oktobar 2000