ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

 

Informacije za
investitore i analitičare

Trgovanje devizama s drugim
pravnim licem koje nije banka
zakonom je zabranjeno i kažnjivo

Narodna banka Srbije
Sednice IO
Seminari
Dešavanja
Publikacije

Narodna banka Srbije u službi građana i privrede


05.12.2019. Anketa o kreditnoj aktivnosti banaka – III tromesečje 2019. godine
05.12.2019. Izveštaj o dinarizaciji finansijskog sistema Srbije
04.12.2019. Pregled dešavanja na svetskom finansijskom tržištu
03.12.2019. Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za novembar
03.12.2019. Rad IPS NBS sistema u novembru
03.12.2019. Raspored polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju u decembarskom ispitnom roku 2019. godine
02.12.2019. Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti
29.11.2019. Statistički bilten – oktobar 2019. godine
28.11.2019. Sektor dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji – izveštaj za treće tromesečje 2019. godine
26.11.2019. Konačna lista kandidata koji su položili stručni ispit u novembarskom roku 2019. godine
22.11.2019. Rezultati oktobarske ankete o inflacionim očekivanjima
21.11.2019. Tabaković i Džang: Srbija napravila potpuni zaokret u vođenju ekonomije
20.11.2019. Pregled dešavanja na svetskom finansijskom tržištu
19.11.2019. Izveštaj o podnetim pritužbama i prigovorima za period januar – septembar 2019. godine
14.11.2019. Uvodna reč guvernera Jorgovanke Tabaković na prezentaciji Izveštaja o inflaciji – novembar 2019.

Arhiva vesti:

INFORMATIVNI CENTAR
0800 111 110
Podnesite pritužbu/prigovor na rad davaoca finansijskih usluga

Postavite pitanje Narodnoj banci Srbije

Informator o radu NBS

INFO-SERVIS
– registri, spiskovi finansijskih institucija, šifarnici ...

PRES-CENTAR
– govori, intervjui, članci, odgovori...

VEB-SERVISI
 | RSS
Centar za razmenu podataka
Pristup servisima Narodne banke Srbije na Blumbergu i Rojtersu

TENDERI
 

 KORISNI LINKOVI
 

 

Kurs dinara >>>
Kursna lista
Zvanični srednji kurs dinara
Za efektivni strani novac
Za devize
Na željeni dan
Za period
Prosečni kursevi
 
Menjački poslovi >>>
 
Stope zatezne kamate
 

Finansijski vodič za povratnike, sa aspekta primene deviznih propisa

 

 

 

Kamatne stope NBS
na novčanom tržištu

(važe od 07. 11. 2019)
 
Referentna kamatna stopa 

2,25%
Kamatna stopa na depozitne olakšice


1,00%
Kamatna stopa na kreditne olakšice


3,50%

Istorijski pregled

 

 

Inflacija
(međugodišnji rast, u %)

Inflacija u oktobru 2019:

1,0
Ciljana inflacija 3±1,5%
Ciljana i ostvarena inflacija>>>
Ciljana inflacija do 2021.>>>
Projekcija inflacije>>>
Izveštaj o inflaciji – novembar 2019.>>>

Sednice Izvršnog odbora
 
Posetite
Arhiv
Biblioteka
Zavod za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider (www.zin.rs)