ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

 

Informacije za
investitore i analitičare

Trgovanje devizama s drugim
pravnim licem koje nije banka
zakonom je zabranjeno i kažnjivo

Narodna banka Srbije
Sednice IO
Seminari
Dešavanja
Publikacije

Narodna banka Srbije u službi građana i privrede


24.01.2020. Novi uspeh Srbije - nadomak uključenja u renomirani indeks JP Morgan-a
23.01.2020. Pregled dešavanja na svetskom finansijskom tržištu
20.01.2020. Rezultati decembarske ankete o inflacionim očekivanjima
16.01.2020. Pregled dešavanja na svetskom finansijskom tržištu
16.01.2020. Izveštaj o otkrivenim falsifikovanim novčanicama – januar–decembar 2019. godine
13.01.2020. Kretanje inflacije u decembru
10.01.2020. Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u decembru
10.01.2020. Pregled dešavanja na svetskom finansijskom tržištu
09.01.2020. Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou
03.01.2020. Guverner Jorgovanka Tabaković proglašena za najboljeg svetskog i evropskog guvernera po izboru magazina „The Banker“
03.01.2020. Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama u decembru
03.01.2020. Rad IPS NBS sistema u decembru
03.01.2020. Novu godinu započinjemo modernizacijom izveštavanja i usklađivanjem sa pozitivnom međunarodnom praksom
03.01.2020. Pregled dešavanja na svetskom finansijskom tržištu
31.12.2019. Statistički bilten – novembar 2019. godine
31.12.2019. Nacionalna strategija Republike Srbije za mala plaćanja 2019 - 2024
30.12.2019. Konačna lista kandidata koji su položili stručni ispit za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju u decembarskom ispitnom roku 2019. godine
30.12.2019. Procene ekonomskih i spoljnotrgovinskih kretanja u 2019. godini
30.12.2019. Narodna banka Srbije u 2019. potvrdila da je garant stabilnosti, odgovoran regulator i inovator
27.12.2019. Sektor osiguranja u Srbiji – izveštaj za treće tromesečje 2019. godine
26.12.2019. Tromesečni pregled kretanja indikatora finansijske stabilnosti Republike Srbije
20.12.2019. Rezultati novembarske ankete o inflacionim očekivanjima
19.12.2019. Pregled dešavanja na svetskom finansijskom tržištu
19.12.2019. Međunarodni monetarni fond doneo odluku o uspešnom završetku trećeg razmatranja ekonomskog programa Srbije
18.12.2019. Pozitivna ocena Evropske komisije o usklađenosti regulatornog i supervizorskog okvira za banke u Srbiji - potvrda rezultata postignutih u reformi finansijskog sistema
18.12.2019. Stopa kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju zadržana na nepromenjenom nivou
16.12.2019. Usvojeni propisi radi podsticanja kreditiranja privrede u dinarima
13.12.2019. Još jedna potvrda uspešne ekonomske politike Srbije – rejting agencija Standard and Poor’s povećala kreditni rejting Srbije na BB+, uz pozitivne izglede za dalje povećanje
12.12.2019. Kretanje inflacije u novembru

Arhiva vesti:

INFORMATIVNI CENTAR
0800 111 110
Podnesite pritužbu/prigovor na rad davaoca finansijskih usluga

Postavite pitanje Narodnoj banci Srbije

Informator o radu NBS

INFO-SERVIS
– registri, spiskovi finansijskih institucija, šifarnici ...

PRES-CENTAR
– govori, intervjui, članci, odgovori...

VEB-SERVISI
 | RSS
Centar za razmenu podataka
Pristup servisima Narodne banke Srbije na Blumbergu i Rojtersu

TENDERI
 

 KORISNI LINKOVI
 

 

Kurs dinara >>>
Kursna lista
Zvanični srednji kurs dinara
Za efektivni strani novac
Za devize
Na željeni dan
Za period
Prosečni kursevi
 
Menjački poslovi >>>
 
Stope zatezne kamate
 

Finansijski vodič za povratnike, sa aspekta primene deviznih propisa

 

 

 

Kamatne stope NBS
na novčanom tržištu

(važe od 07. 11. 2019)
 
Referentna kamatna stopa 

2,25%
Kamatna stopa na depozitne olakšice


1,00%
Kamatna stopa na kreditne olakšice


3,50%

Istorijski pregled

 

 

Inflacija
(međugodišnji rast, u %)

Inflacija u decembru 2019:

1,9
Ciljana inflacija 3±1,5%
Ciljana i ostvarena inflacija>>>
Ciljana inflacija do 2022.>>>
Projekcija inflacije>>>
Izveštaj o inflaciji – novembar 2019.>>>

Sednice Izvršnog odbora

 

 
Posetite
Arhiv
Biblioteka
Zavod za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider (www.zin.rs)