ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

Informacije o sajtu

Internet prezentacija NBS dostupna je na srpskom jeziku - na ćirilici i latinici, kao i na engleskom jeziku.
Osnovnu sadržinu Internet prezentacije čine: saopštenja sa konferencija za štampu guvernera Narodne banke Srbije, kao i druge aktuelnosti iz Kabineta guvernera, odnosno iz rada Narodne banke Srbije; podaci i dokumenti koji se odnose na organizaciju i rad Narodne banke Srbije; podaci i dokumenti koji se odnose na zakonom utvrđene funkcije Narodne banke Srbije; tekstovi zakona, drugih propisa i opštih akata značajni za obavljanje funkcija i poslovanje Narodne banke Srbije; statistički podaci koje pripremaju stručne službe Narodne banke Srbije; publikacije Narodne banke Srbije. U zavisnosti od materije, objavljeni sadržaji se ažuriraju različitom vremenskom dinamikom i arhiviraju. Propisi koje donosi Narodna banka nalaze se na veb-sajtu sve dok su u primeni, a njihove izmene se ažuriraju odmah posle objavljivanja u ‘’Službenom glasniku RS‘’, odnosno stupanja na snagu.
Zakonom o računovodstvu i reviziji „Službeni glasnik RS", br. 111/2009.  poslovi koji se odnose na finansijske izveštaje i bonitet iz Narodne banke Srbije preneti su u Agenciju za privredne registre, pa se u skladu sa tim od 15. januara 2010. informacije koje se odnose na finansijske izveštaje i bonitet ne objavljuju na sajtu.

Infoservis

Pored glavne navigacije kojom je definisana osnovna struktura sadržaja prezentacije, na svim stranama prisutan je i link INFOSERVIS koji vodi do najtraženijih informacija: lista učesnika na finansijskom tržištu, pretraživače baza,

Pres-centar

Link PRES-CENTAR s početne strane omogućava pristup arhivama saopštenja sa sednica Izvršnog odbora, konferencija za novinare, govorima i prezentacijama, intervjuima i člancima guvernera i drugih funkcionera Narodne banke.

Poddomeni

Kao poddomene Narodne banke Srbije, možete posetiti sledeće sajtove:

Veb-servisi

Veb-servisi su softverske komponente koje omogućavaju programsko povezivanje distribuiranih aplikacija (ili drugih softverskih komponenti) na osnovu standardizovanih formata komunikacije. Putem sistema veb-servisa, Narodna banka Srbije omogućava pravnim subjektima da automatizuju pristup ponuđenim podacima i da ih koriste u svojim informacionim sistemima. Opširnije o sistemu veb-servisa Narodne banke...

RSS

RSS je XML standard za objavljivanja sadržaja na Internetu koji omogućava njihovo lako integrisanje i brz pregled. Sajtovi koji sadrže RSS fidove omogućavaju prijem vesti ili izmena sadržaja u momentu njihovog objavljivanja i bez potrebe pristupanja veb-stranama na kojima su objavljene. Prijem sadržaja RSS fidova omogućavaju RSS čitači (tzv. rideri, tj. agregatori), koji proveravaju sve sajtove na koje se korisnik prijavio i prikazuju nove sadržaje. Sa sajta NBS možete preuzimati vesti putem RSS fidova navedenih ovderss

PDF

Za prikaz sadržaja u PDF formatu preporučujemo download nove verzije Acrobat Reader-a. Radi lakšeg učitavanja PDF dokumenata, poželjno je izvršiti download, tj. snimite dokument sa servera na svoj računar (desni taster miša, opcija Save Target As... ).

Video zapisi

Video-zapise na sajtu možete gledati i slušati ukoliko imate instaliran Windows Media Player ili Real Player. Ukoliko ove softvere nemate instalirane, linkovi za preuzimanje su:

Uslovi korišćenja sajta i Copyright