ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

02.04.2018.

Banka Poštanska štedionica preuzima poslovanje Jugobanke Jugbanke a. d., Kosovska Mitrovica

Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je na današnjoj sednici rešenje o oduzimanju dozvole za rad Jugobanci Jugbanci a. d., Kosovska Mitrovica (Banka), a preduzete su i sve neophodne mere kako bi se poslovi platnog prometa i raspolaganje sredstvima deponenata i štediša neometano nastavili u Banci Poštanska štedionica a. d., Beograd, koja preuzima poslovanje Banke.

Pre donošenja ove odluke, imovinu i obaveze Banke preuzela je Banka Poštanska štedionica a. d., Beograd, u skladu sa ugovorom zaključenim između ovih banaka, a na osnovu zaključka Vlade Srbije, s obzirom na to da je Republika Srbija većinski krajnji vlasnik u obe banke. Time se obezbeđuje kontinuitet dosadašnjeg poslovanja u mreži filijala i drugih organizacionih delova Banke od strane Banke Poštanske štedionice a. d., Beograd, kao i zaštita interesa klijenata Banke, ali i njenih zaposlenih.

Izvršni odbor je doneo i rešenje o ispunjenosti uslova za pokretanje postupka stečaja nad Bankom. Privredni sud u Nišu nadležan je za sprovođenje stečajnog postupka, a Agencija za osiguranje depozita vrši funkciju stečajnog upravnika.

Izvršni odbor je konstatovao da su oduzimanju dozvole prethodile aktivnosti koje su u dužem periodu bile usmerene na to da Banka uskladi svoje poslovanje sa odredbama Zakona o bankama, između ostalog i u delu koji se odnosi na kapital. Imajući u vidu da prethodni pokušaji pronalaženja strateškog partnera koji bi obezbedio kontinuitet poslovanja Banke nisu dali rezultate, kao i to da je Banka već duži period potkapitalizovana i da ima probleme i s likvidnošću, ocenjeno je da je njeno finansijsko stanje takvo da neće moći da nastavi dalje da posluje. Takođe, ocenjeno je da nisu ispunjeni uslovi za pokretanje postupka restrukturiranja nad Bankom.

Kabinet guvernera