ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

01.10.2018.

Upitnik o informacionom sistemu finansijske institucije za 2018. godinu

Upitnik o informacionom sistemu finansijske institucije namenjen je bankama, društvima za osiguranje, društvima za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, davaocima finansijskog lizinga, platnim institucijama, institucijama elektronskog novca i javnom poštanskom operatoru u delu poslovanja koji se odnosi na pružanje platnih usluga i/ili izdavanje elektronskog novca.

Finansijska institucija je dužna da odredi člana najvišeg rukovodstva koji će biti odgovoran za popunjavanje upitnika i koji će potvrditi tačnost i potpunost svih datih informacija. Potrebno je da upitnik (MS Excel fajl) bude elektronski potpisan korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Popunjeni upitnik i prateći dokument (Prilog 2) dostavljaju se elektronskim putem, najkasnije do 9. oktobra 2018. godine. Banke, društva za osiguranje, davaoci finansijskog lizinga, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i javni poštanski operater popunjeni upitnik dostavljaju na FTP server za razmenu podataka Narodne banke Srbije, a platne institucije i institucije elektronskog novca na Centar za razmenu podataka dostupnog, preko internet stranice Narodne banke Srbije.

Centar za superviziju informacionih sistema