ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

07.05.2019.

Plaćanje DinaCard karticom na šalterima Uprave za trezor

DinaCard kartica je jedina kartica u Srbiji kojom je na šalterima Uprave za trezor Ministarstva finansija moguće bez provizije izmiriti obaveze po osnovu:

  • poreza na imovinu fizičkih lica, čija druga rata dospeva na naplatu 15. maja, 
  • godišnjeg poreza na dohodak građana, 
  • poreza na promet motornih vozila, 
  • poreza na dohodak građana na prihod od poljoprivrede i šumarstva i 
  • doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika.

Isto tako, na šalterima Uprave za trezor, DinaCard karticom mogu se izmiriti i sve druge obaveze po osnovu javnih prihoda i obaveza prema korisnicima javnih sredstava, i onima koji imaju podračune u Upravi za trezor, i onima koji imaju račune u poslovnim bankama. To znači da se na ovaj način mogu platiti računi za struju, računi preduzeća JKP „Infostan tehnologije”, JKP „Informatika“ Novi Sad, Telekom a. d. i sl., uz niske provizije.

Sektor za platni sistem