ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

08.05.2019.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama u aprilu

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u aprilu, za 20 radnih dana, realizovano je ukupno 19,7 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,6 miliona, ili 18,4%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 16,1 milion, ili 81,6%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 984.496, od čega je 803.642 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 180.854 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 4.675,3 milijarde dinara, a vrednost prometa u kliringu 34,0 milijardi dinara, ili 0,7% ukupne vrednosti.
Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 233,8 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,7 milijardi dinara.

Tokom 11.340 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 19  učesnika, realizovano je ukupno 4.707 plaćanja, u vrednosti od 34.997.969,81 evro. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera