ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

02.07.2019.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za jun

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u junu, za 20 radnih dana, realizovano je ukupno 18,6 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,7 miliona, ili 19,7%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 14,9 miliona, ili 80,3%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 927.806, od čega je 745.230 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 182.577 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 4.847,0 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 33,2 milijarde dinara, ili 0,7% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 242,4 milijarde dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,7 milijardi dinara.

Tokom 11.130 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 20 učesnika, realizovano je ukupno 4.613 plaćanja, u vrednosti od 37.359.124,43 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera