ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

03.09.2019.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama u avgustu

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u avgustu, za 22 radna dana, realizovano je ukupno 19,2 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4 miliona, ili 21,1%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 15,2 miliona, ili 78,9%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 875.587, od čega je 690.875 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 184.712 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 6.528,2 milijarde dinara, a vrednost prometa u kliringu 36,6 milijardi dinara, ili 0,6% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 296,7 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,7 milijardi dinara.

Tokom 12.210 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 20  učesnika, realizovano je ukupno 4.130 plaćanja, u vrednosti od 50.965.005,31 evro. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera