ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

12.09.2019.

Kretanje inflacije u avgustu

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, potrošačke cene su u avgustu u odnosu na jul u proseku ostale nepromenjene (0,0%). Takvo kretanje inflacije vođeno je, s jedne strane, nižim cenama svežeg voća, povrća i naftnih derivata, dok su u suprotnom smeru delovale sezonski uobičajeno više cene turističkih paket-aranžmana i svežeg mesa.

Na međugodišnjem nivou, ukupna inflacija se u avgustu našla na nivou od 1,3%, a bazna inflacija (indeks potrošačkih cena po isključenju hrane, energije, alkohola i cigareta) na nivou od 1,2%.

Prema centralnoj projekciji Narodne banke Srbije, međugodišnja inflacija će i u narednom periodu ostati niska i stabilna.

Kabinet guvernera