ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

21.10.2019.

Rezultati septembarske ankete o inflacionim očekivanjima

Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, prema rezultatima septembarske ankete, nastavila su da se kreću u granicama cilja (3 ± 1,5%).

Inflaciona očekivanja za godinu dana unapred niža su u septembru nego u avgustu i iznose 2,0% kod finansijskog sektora i 1,8% kod privrede.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve godine unapred, ona su u septembru takođe snižena. Srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora iznose 2,4%, dok su očekivanja privrednika nešto niža i iznose 2,2%.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije  u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika.

Kabinet guvernera