ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

04.11.2019.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama u oktobru

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u oktobru, za 23 radna dana, realizovano je ukupno 20,6 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4 miliona, ili 19,4%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 16,6 miliona, ili 80,6%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 893.978, od čega je 720.069 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 173.909 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 7.264,6 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 38,9 milijardi dinara, ili 0,5% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 315,9 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,7 milijardi dinara.

Tokom 12.825 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 20 učesnika, realizovano je ukupno 5.189 plaćanja, u vrednosti od 39.770.287,88 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera