ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

17.03.2020.

Rezultati februarske ankete o inflacionim očekivanjima

Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, prema rezultatima februarske ankete, nastavila su da se kreću u granicama cilja (3 ± 1,5%).

Inflaciona očekivanja predstavnika finansijskog sektora i privrednika za godinu dana unapred ostala su na nivou iz januara i iznose 2,0%.

Kada je reč o srednjoročnim inflacionim očekivanjima, ona su kod finansijskog sektora blago niža nego u januaru i u februaru iznose 2,3%, dok su očekivanja privrednika ostala nepromenjena i iznose 2,0%.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije  u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika.

Kabinet guvernera