EUR/RSD zvanični za 18.10.19.
Kurs d-d m-m g-g opg
117,6117 0,0 0,0 0,6 0,5
USD/RSD indikativni na 17.10.19.
Kurs d-d m-m g-g opg
105,7089 0,4 0,5 -2,6 -2,2
(-) deprecijacija – slabljenje dinara u %
(+) aprecijacija – jačanje dinara u %