Osnovni podaci bankeAGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AD BEOGRAD

11070 Novi Beograd  Bulevar Mihaila Pupina 115 đ, Beograd

 

Organizaciona struktura
Matični broj:06876366
Telefon:011/202-9050; 320-8777
Telefaks:011/3129-787
WWW:www.aikbanka.rs
E-mail:kabinet@aikbanka.rs
SWIFT:AIKBRS22
Broj zaposlenih:670
Revizor:Deloitte d.o.o. Beograd


Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
BDD M&V Investments a.d. Beograd100.00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno


Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Vladimir Sekulić, predsednik Upravnog odboraJelena Galić, predsednik Izvršnog odbora
Vladimir Poznanić, nezavisanVesna Tomašević
Nikola Litvinenko, nezavisanDejan Vasić
Jovan PurarMilan Mirkov
Miroslav BojićAleksandar Kukić
Aleksandra Vunjak