Osnovni podaci bankeHALKBANK akcionarsko društvo Beograd

11070 Novi Beograd  Milutina Milankovića 9e, Beograd

 

Organizaciona struktura
Matični broj:07601093
Telefon:011/2041-800; 2041-811
Telefaks:011/2041-802
WWW:www.halkbank.rs
E-mail:office@halkbank.rs
SWIFT:CABARS22
Broj zaposlenih:524
Revizor:Delloite d.o.o. Beograd


Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
TURKISH HALK BANK INC100.00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno


Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Recep Suleyman Ozdil,predsednik Upravnog odboraKenan Bozkurt,predsednik Izvršnog odbora
Hasan TuncayDušica Erić
Ozlem MemisErturk Sumer
Vesna Vuković,nezavisan
Dr Jasmina Bogićević,nezavisan
Yalcin MADENCI
Olcay Dogan