Osnovni podaci bankeCRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD

21000 Novi Sad  Braće Ribnikara 4-6

 

Organizaciona struktura
Matični broj:08277931
Telefon:021/4876-876; 011/ 3305-802
Telefaks:021/4876-976; 011/ 3305-979
WWW:www.creditagricole.rs
E-mail:info@creditagricole.rs
SWIFT:MEBA RS 22
Broj zaposlenih:941
Revizor:PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD


Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
CREDIT AGRICOLE S.A.100,00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno


Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Olivier Gavalda, predsednik Upravnog odboraGiuseppe Gianluca Borrelli, predsednik Izvršnog odbora
Ivana Živčević BonnetMiroslav Nićin
Emmanuel Gregory Theodore ArribatSvetozar Šijačić
Vesna Matić, nezavisanVedrana Bogdanović-Marković
Eve (Christine Louise Marie) DuretŽeljko Obradović
Predrag Vraneš, nezavisanAleksandar Divljak
Romuald (Toussaint Alphonse) Le Masson