Osnovni podaci bankeERSTE BANK A.D. NOVI SAD

21000 Novi Sad  Bulevar oslobođenja 5

 

Organizaciona struktura
Matični broj:08063818
Telefon:0800/201-201;011/2015-005,+381/604848000 (for operator press one), skype name:ErsteBankSerbia
Telefaks:021/4809-700; 011/2015-070
WWW:www.erstebank.rs
E-mail:info@erstebank.rs
SWIFT:GIBARS22
Broj zaposlenih:1169
Revizor:Ernst&Young d.o.o. Beograd


Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
ERSTE GROUP BANK AG74.00%
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, Graz26.00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno


Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Ingo Bleier, predsednik Upravnog odboraSlavko Carić, predsednik Izvršnog odbora
David O`MahonyJasna Terzić
Aleksandar Vlahović, nezavisanAleksandra Radić
Goran Pecikoza, nezavisanTomislav Stena
Hannes Frotzbacher
Georg Bucher