Osnovni podaci bankeEUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

11000 Beograd  Vuka Karadžića 10

 

Organizaciona struktura
Matični broj:17171178
Telefon:0800/1111-44; 011/2065-881
Telefaks:011/3027-536
WWW:www.eurobank.rs
E-mail:office@eurobank.rs
SWIFT:ERBKRSBG
Broj zaposlenih:1466
Revizor:KPMG d.o.o. Beograd


Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
EFG Eurobank Ergasias Athens55.80%
Holding BV Naritaveg42,74%
* Podaci se ažuriraju kvartalno


Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Michalakis Louis, predsednik Upravnog odboraSlavica Pavlović, predsednik Izvršnog odbora
Theodoros Karakasis, nezavisanDušan Mihailović
Stavros IoannouPredrag Janković
Angelos Tsichrintzis, nezavisanMilan Vićentić
Ivan Vujačić, nezavisanVuk Zečević
Anastasios Nikolaou
Michail Vlastarakis
Konstantinos Vousvounis
Konstantinos Vousvounis je imenovan za člana Upravnog odbora Banke. Čeka se Rešenje Agencije za privredne registre o upisu ove promene u Registar privrednih društava.