Osnovni podaci bankeADDIKO BANK AD BEOGRAD

11070 Novi Beograd  Bulevar Mihajla Pupina 6

 

Organizaciona struktura
Matični broj:07726716
Telefon:+381 11 22 26 000; 22 26 713
Telefaks:+381 11 22 26 555
WWW:www.addiko.rs
E-mail:office.rs@addiko.com
SWIFT:haabrsbg
Broj zaposlenih:554
Revizor:DELOITTE DOO Beograd


Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
Addiko Bank AG, WIPPLINGER STR 34/4, WIEN, AUSTRIA100.00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno


Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Markus Bodo Krause, predsednik Upravnog odboraVojislav Lazarević, predsednik Izvršnog odbora
Henning Herbert Gerhard GieseckeMirko Španović
Marija Desivojević Cvetković,nezavisanVladimir Stanisavljević
Dr Dragan Đuričin,nezavisanNebojša Pantelić
Željko Đukanović