Osnovni podaci bankeBANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

11070 Novi Beograd  Milentija Popovića 7b, Beograd

 

Organizaciona struktura
Matični broj:07759231
Telefon:011/2011-200
Telefaks:011/2011-207
WWW:www.bancaintesa.rs
E-mail:kabinet@bancaintesa.rs
SWIFT:DBDBRSBG
Broj zaposlenih:3084
Revizor:KPMG DOO BEOGRAD


Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
Intesa Holding International S.A.100.00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno


Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Ignacio Jose Jaquotot Calvo, predsednik Upravnog odboraDraginja Đurić, predsednik Izvršnog odbora
Paolo VivonaDarko Popović
Raymond Edmond Schadek, nezavisanDragica Mihajlović
Dr Nevenka Žarkić-Joksimović, nezavisanGabriele Pace
Božo PrkaPredrag Milenović
Đorđe Stojanovski