Osnovni podaci bankeALTA banka a.d. Beograd

11070 Novi Beograd  Bulevar Zorana Đinđića 121, Beograd

 

Organizaciona struktura
Matični broj:07074433
Telefon:011/2205-500; 2205-505
Telefaks:011/3110-217; 3110-215
WWW:www.jubmes.rs
E-mail:jubmes@jubmes.rs
SWIFT:JMBNRSBG
Broj zaposlenih:123
Revizor:društvo za reviziju BDO d.o.o. Beograd


Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
ALTA PAY GROUP DOO BEOGRAD28.51%
SFRJ5.33%
* Podaci se ažuriraju kvartalno


Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Davor Macura, predsednik Upravnog odboraMiloš Brusin, predsednik Izvršnog odbora
Nebojša Stojanović, nezavisanMiloš Vujnović
prof.dr Aleksandar Živković, nezavisanSlobodan Lečić
Nela ArsićNikola Krdžić
Vladimir Miladinović, nezavisan