Osnovni podaci bankeEXPOBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

11000 Beograd  Dalmatinska 22

 

Organizaciona struktura
Matični broj:07534183
Telefon:011/3306-300; 3306-461
Telefaks:011/3241-448; 3306-425
WWW:www.expobank.rs
E-mail:office@expobank.rs
SWIFT:LIKIRSBG
Broj zaposlenih:131
Revizor:PWC d.o.o. Beograd


Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
Igor Kim72.25%
German Tsoy17.86%
* Podaci se ažuriraju kvartalno


Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Kirill Nifontov, predsednik Upravnog odboraBorislav Strugarević, predsednik Izvršnog odbora
Alexey FedotkinErnst Bekker Voldemarovich
Milovan Popović, nezavisanAleksandr Kashtalap
John Mc Naughton
Dragiša Lekić, nezavisan