Osnovni podaci bankeMIRABANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

11070 Novi Beograd  Španskih boraca 1, Beograd

 

Organizaciona struktura
Matični broj:21080608
Telefon:(381) 011 63 55 400; 63 55 405
Telefaks:(381) 011 63 55 404 
WWW:www.mirabankserbia.com
E-mail:office@mirabankserbia.com 
SWIFT:MRBNRSBG
Broj zaposlenih:37
Revizor:KPMG


Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
Duingraaf Financial Investments B.V., Amsterdam, Netherlands100.00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno


Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Fadhel Abdulbaqi Abualhasan Alqaed AlAli,predsednik Upravnog odbora, nezavisanNikola Mihailović, predsednik Izvršnog odbora
Mustafa G.Kheriba, nezavisanMirjana Garapić-Zakanyi
Dejan Nikolić, nezavisan
Murshed Abdo Murshed AlRedaini, nezavisan
Majed Fuad Mohammad Odeh