Osnovni podaci bankeMTS BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD

11000 Beograd  Bulevar Franše D Eperea 88

 

Organizaciona struktura
Matični broj:09081488
Telefon:011/6557-338
Telefaks:011/3657-006
WWW:www.mts-banka.rs
E-mail:kabinet@mts-banka.rs
SWIFT:KMEBRS2Z
Broj zaposlenih:211
Revizor:KPMG d.o.o. Beograd


Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
Telekom Srbija a.d. Beograd84.21%
Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o. Beograd11.14%
* Podaci se ažuriraju kvartalno


Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Dr Bojan Dimitrijević, predsednik Upravnog odbora, nezavisanDejan Marković, predsednik Izvršnog odbora
Nikola MatovićDejan Janković
Andrija PavlovićVesna Radović
Nemanja PetrovićSonja Lukić
Aleksandra Đorđević
Milan Đukić, nezavisan
Srđan Smiljanić