Osnovni podaci bankeNLB BANKA A.D. BEOGRAD

11070 Novi Beograd  Bulevar Mihajla Pupina 165/v, Beograd

 

Organizaciona struktura
Matični broj:08250499
Telefon:011/2225-100; 2225-118
Telefaks:011/2225-194; 3139-740
WWW:www.nlb.rs
E-mail:info@nlb.rs, kabinet@nlb.rs
SWIFT:CONARS22
Broj zaposlenih:479
Revizor:Ernst&Young d.o.o. Beograd


Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJANA100.00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno


Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Archibald Kremser, predsednik Upravnog odboraBranko Greganović, predsednik Izvršnog odbora
Jana Benčina HenigmanVlastimir Vuković
Ljubiša Krgović, nezavisanDejan Janjatović
Dejan Turk, nezavisan
Andrej Lasič
Nataša Simčić