Osnovni podaci bankeOPPORTUNITY BANKA A.D. NOVI SAD

21000 Novi Sad  Bulevar oslobođenja 2a

 

Organizaciona struktura
Matični broj:08761132
Telefon:021/530-111; 4893-120
Telefaks:021/4893-123
WWW:www.obs.rs
E-mail:office@obs.rs
SWIFT:OPPBRS22
Broj zaposlenih:425
Revizor:KPMG d.o.o. Beograd


Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
OPPORTUNITY TRANSFORMATION INVESTMENTS, INC100.00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno


Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Richard John, predsednik Upravnog odboraVladimir Vukotić, predsednik Izvršnog odbora
David Daniel WiegmanZorica Sedlar
Simon-Piers O’ Mahony,nezavisanDžodžo Miodrag
Herbert Hess, nezavisanNovak Rakočević
Frazer Dryburgh HumeRajko Maljković
Jelena Bulatović, nezavisan
Zorica Stevanović,nezavisan