Osnovni podaci bankeVOJVOĐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD

21000 Novi Sad  Trg slobode 5

 

Organizaciona struktura
Matični broj:08603537
Telefon:021/4800001; 0800/23-23-22; 021/48-000-00
Telefaks:021/6611-512
WWW:www.voban.rs
E-mail:office@voban.rs
SWIFT:OTPVRS22
Broj zaposlenih:1953
Revizor:Delloite d.o.o. Beograd


Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
OTP Bank PLC, Budimpešta, Mađarska100.00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno


Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Gabor Kolics, predsednik Upravnog odboraPredrag Vasić, predsednik Izvršnog odbora
Milovan Stanišić, nezavisanNenad Bungin
Vlatko Sekulović, nezavisanBalazs Balogh
Tibor KovácsSpyridon Ntallas
Imre BertalanMarko Rakić
Zoltan Gyorgy Molnar