Osnovni podaci bankeBANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD

11120 Beograd  Kraljice Marije 3

 

Organizaciona struktura
Matični broj:07004893
Telefon:011/2020-292
Telefaks:011/3376-777
WWW:www.posted.co.rs
E-mail:razvoj@posted.co.rs
SWIFT:SBPORSBG
Broj zaposlenih:2201
Revizor:Moore&Stephens Revizija i računovodstvo d.o.o. Beograd


Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
Republika Srbija79.01%
JP Pošta Srbije19.95%
* Podaci se ažuriraju kvartalno


Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Bruno Đuran, predsednik Upravnog odboramr. Bojan Kekić, predsednik
Vladimir Marković, nezavisanTatjana Petrović Arnerić
Nada NovoselAleksandar Čortan
Miroljub Ćosić, nezavisanNenad Ralević
Dr Milan Šojić, nezavisan
Dr Ismail Musabegović, nezavisan
Veselinka Totić