Osnovni podaci bankeProCredit Bank A.D. Beograd

11070 Novi Beograd  Milutina Milankovića 17, Beograd

 

Organizaciona struktura
Matični broj:17335677
Telefon:011/205-7000; 011/2077-900
Telefaks:
WWW:WWW.PROCREDITBANK.RS
E-mail:srb.info.procreditbank@procredit-group.com
SWIFT:PRCBRSBG
Broj zaposlenih:384
Revizor:KPMG d.o.o. Beograd


Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
ProCredit Holding AG (IMI)100.00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno


Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Dr Gian Marco Felice, predsednik Upravnog odboraIgor Anić, predsednik Izvršnog odbora
Dr Klaus Ekkehard Glaubitt, nezavisanIvan Smiljković
Rainer OttensteinNemanja Tomić
Goran Živkov, nezavisan
Sandrina Laurence Edwige Massiani