Osnovni podaci bankeRAIFFEISEN BANKA a.d. Beograd

11070 Novi Beograd  Đorđa Stanojevića 16, Beograd

 

Organizaciona struktura
Matični broj:17335600
Telefon:011/3202-100; 2207-011
Telefaks:011/3346-033
WWW:www.raiffeisenbank.rs
E-mail:contact@raiffeisenbank.rs
SWIFT:RZBSRSBG
Broj zaposlenih:1584
Revizor:KPMG d.o.o. Beograd


Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
Raiffeisen SEE Region Holding Gmbh, BEE100,00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno


Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Peter Lennkh, predsednik Upravnog odboraZoran Petrović, predsednik Izvršnog odbora
Gordana Karić,nezavisanPetar Jovanović
Peter JacenkoNenad Sibinović
Katarina BoledovičovaGoran Kesić
Oliver RoeglDimitar Ivanov Dilov
Aleksandra Jović,nezavisan