Osnovni podaci bankeSBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

11070 Novi Beograd  Bulevar Mihaila Pupina 165G, Beograd

 

Organizaciona struktura
Matični broj:07792247
Telefon:011/2257-498; 2017-098
Telefaks:011/2017-056
WWW:www.sberbank.rs
E-mail:info@sberbank.rs
SWIFT:SABRRSBG
Broj zaposlenih:733
Revizor:PWC d.o.o. Beograd


Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
Sberbank Europe AG100.00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno


Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Arndt Nikolai Roechling,predsednik Upravnog odboraMarijana Vasilescu, predsednik Izvršnog odbora
Jacek Brzezinski, nezavisanVladimir Pajović
Mlađan Dinkić, nezavisanMiloš Nedeljković
Wolfgang ErrathVladimir Bošković
Ilke Willius
Alexandar Witte