Osnovni podaci bankeOTP banka Srbija AD Beograd

11070 Novi Beograd  Bulevar Zorana Đinđića 50a/b, Beograd

 

Organizaciona struktura
Matični broj:07552335
Telefon:011/3011-400; 3011-401
Telefaks:011/3132-885
WWW:www.otpsrbija.rs
E-mail:office@otpsrbija.rs
SWIFT:SOGYRSBG
Broj zaposlenih:1325
Revizor:Deloitte d.o.o. Beograd


Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
OTP Bank PLC, Budimpešta, Mađarska100.00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno


Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Laszlo Wolf, predsednik Upravnog odboraPredrag Mihajlović, predsednik Izvršnog odbora
Peter KrizsanovichMiroslav Rebić
Zoran Jovanović, nezavisanVuk Kosovac
Bence KisfalviSonja Miladinovski
Dragoljub Damljanović, nezavisanVesna Marković
Balazs Gabor OlchvaryMarija Popović
Branimir Spasić