Osnovni podaci bankeSRPSKA BANKA A.D. BEOGRAD

11000 Beograd  Savska 25

 

Organizaciona struktura
Matični broj:07092288
Telefon:011/3607-200; 3607-499; 3607-251
Telefaks:011/2646-855; 2659-492
WWW:www.srpskabanka.rs
E-mail:banka@srpskabanka.rs
SWIFT:SRBNRSBG
Broj zaposlenih:70
Revizor:BDO d.o.o. Beograd


Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
Republika Srbija76.69%
Jugoimport SDPR23.31%
* Podaci se ažuriraju kvartalno


Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Goran Momčilović, predsednik Upravnog odboraVesna Jokanović, predsednik Izvršnog odbora
Nebojša PerićBranka Vuković
Dušan Purić
Blagomir Jovanović, nezavisan
Dr Vid Ristanović, nezavisan