Osnovni podaci bankeMOBI BANKA A.D. BEOGRAD

11070 Novi Beograd  Omladinskih brigada 88, Beograd

 

Organizaciona struktura
Matični broj:17138669
Telefon:011/4409-670
Telefaks:011/4409-650
WWW:www.mobibanka.rs
E-mail:officebanka@mobibanka.rs
SWIFT:AAAARSBG
Broj zaposlenih:200
Revizor:Deloitte doo Beograd


Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
PPF Financial Holding B.V. Amsterdam, Holandija100.00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno


Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
František Kalivoda,predsednik Upravnog odboraMarija Popović, predsednik Izvršnog odbora
Đorđe Đukić,nezavisanMiloš Polovina
Boško Živković,nezavisan
Marian Mike Michel
Marek Slačik