Osnovni podaci bankeUNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

11000 Beograd  Rajićeva 27-29

 

Organizaciona struktura
Matični broj:17324918
Telefon:011/3204-500; 3777-888; 3204-501
Telefaks:011/3342-200
WWW:www.unicreditbank.rs
E-mail:office@unicreditgroup.rs
SWIFT:BACXRSBG
Broj zaposlenih:1301
Revizor:Deloitte d.o.o. Beograd


Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
UNICREDITO ITALIANO SPA PIAZZA CORDU100.00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno


Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Jiri Kunert, predsednik Upravnog odboraFeza Tan, predsednik Izvršnog odbora
Luboslava UramSandra Vojnović,član
Svetlana Kisić-Zajčenko,nezavisanNikola Vuletić,član
Boris Begović,nezavisanRadoje Radovanović
Daniel Svoboda