Osnovni podaci bankeAPI BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

11000 Beograd  Balkanska 2

 

Organizaciona struktura
Matični broj:20439866
Telefon:011/3952-213; 3952-234
Telefaks:011/3952-240
WWW:www.apibank.rs
E-mail:office@apibank.rs
SWIFT:APIBRSBG
Broj zaposlenih:95
Revizor:BDO d.o.o. Beograd


Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
AZRS INVEST d.o.o. Beograd100,00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno


Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Branislav Ristić je imenovan za člana Upravnog odbora Banke. Čeka se Rešenje Agencije za privredne registre o upisu ove promene u Registar privrednih društava.
Andrey Zakharovich Shlyakhovoy, predsednik Upravnog odboraMarija Stepina, predsednik Izvršnog odbora
Branislav RistićValentina Keiša
Marjan Milošević, nezavisanRadomir Stevanović
Dmitrijs Panurskis, nezavisanIna Zarina
Mitar Drobnjaković, nezavisan