Bilans stanja/uspeha banaka

Kao osnov za prezentirane podatake korišćeni su finansijski izveštaji koje su banke dužne da dostavljaju Narodnoj banci Srbije, a koji nisu revidirani od strane eksternih revizora, ni potvrđeni u neposrednoj kontroli od strane Narodne banke Srbije.

Detaljnije podatke o banci dobićete pomoću linka u nazivu banke.

Stanje na dan: 31.12.2019.
Ažurirano: 14.04.2020.
R. br.Poslovno ime banke
Bilans stanja
Ukupna neto bilansna aktiva
(u 000 dinara)
1API Bank a.d. Beograd (1)
2019. | do 31. 12. 2018.
9,443,082
2Addiko Bank a.d. Beograd (2)
2019. | do 31. 12. 2018.
94,756,920
3Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd
2019. | do 31. 12. 2018.
223,600,839
4Banca Intesa a.d. Beograd
2019. | do 31. 12. 2018.
652,630,892
5Bank of China Srbija a.d. Beograd
2019. | do 31. 12. 2018.
10,316,296
6Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
2019. | do 31. 12. 2018.
227,806,068
7Crédit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad
2019. | do 31. 12. 2018.
118,727,249
8Direktna banka a.d. Kragujevac (3)
2019. | do 31. 12. 2018.
60,868,907
9Erste Bank a.d. Novi Sad
2019. | do 31. 12. 2018.
231,450,332
10Eurobank a.d. Beograd (4)
2019. | do 31. 12. 2018.
177,202,787
11Expobank a.d. Beograd (5)
2019. | do 31. 12. 2018.
15,895,813
12Halkbank a.d. Beograd (6)
2019. | do 31. 12. 2018.
69,993,543
13JUBMES banka a.d. Beograd
2019. | do 31. 12. 2018.
20,031,759
14Komercijalna banka a.d. Beograd
2019. | do 31. 12. 2018.
432,380,443
15MIRABANK a.d. Beograd
2019. | do 31. 12. 2018.
6,407,798
16MTS banka a.d. Beograd (7)
2019. | do 31. 12. 2018.
12,481,925
17NLB banka a.d. Beograd
2019. | do 31. 12. 2018.
72,173,482
18OTP Banka Srbija a.d. Beograd (11)
2019. | do 31. 12. 2018.
335,565,662
19Opportunity banka a.d. Novi Sad
2019. | do 31. 12. 2018.
18,267,371
20ProCredit Bank a.d. Beograd
2019. | do 31. 12. 2018.
127,544,906
21Raiffeisen banka a.d. Beograd
2019. | do 31. 12. 2018.
318,903,137
22Sberbank Srbija a.d. Beograd (8)
2019. | do 31. 12. 2018.
157,360,045
23Srpska banka a.d. Beograd
2019. | do 31. 12. 2018.
13,744,154
24Mobi Banka a.d. Beograd (9)
2019. | do 31. 12. 2018.
19,956,642
25Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
2019. | do 31. 12. 2018.
441,577,253
26Vojvođanska banka a.d. Novi Sad (10)
2019. | do 31. 12. 2018.
215,048,577
UKUPNO:
4,084,135,882

 

(1) Dana 18.10.2018. godine, VTB banka a.d. Beograd je promenila poslovno ime u API Bank a.d. Beograd.
(2) Dana 8.7.2016. godine, Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Beograd je promenila poslovno ime u Addiko Bank a.d. Beograd.
(3) Dana 8.7.2016. godine KBM Banka ad Kragujevac je promenila poslovno ime u Direktna Banka ad Kragujevac.
(4) Promena poslovnog imena bivše Eurobank EFG a.d. Beograd.
(5) Dana 2.6.2017. godine, Marfin banka a.d. Beograd je promenila poslovno ime u Expobank akcionarsko društvo Beograd.
(6) Promena poslovnog imena bivše Čačanske banke a.d. Čačak.
(7) Promena poslovnog imena bivše Dunav banke a.d. Beograd.
(8) Promena poslovnog imena bivše Volksbank a.d. Beograd.
(9) Dana 10.10.2019. godine Telenor banka a.d. Beograd promenila poslovno ime u Mobi Banka ad Beograd
(10) Promena poslovnog imena bivše OTP banke Srbija a.d. Novi Sad.
(11) Promena poslovnog imena bivše Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd