Bilans stanja/uspeha banaka

Kao osnov za prezentirane podatake korišćeni su finansijski izveštaji koje su banke dužne da dostavljaju Narodnoj banci Srbije, a koji nisu revidirani od strane eksternih revizora, ni potvrđeni u neposrednoj kontroli od strane Narodne banke Srbije.

Detaljnije podatke o banci dobićete pomoću linka u nazivu banke.

Stanje na dan: 30.09.2019.
Ažurirano: 05.12.2019.
R. br.Poslovno ime banke
Bilans stanja
Ukupna neto bilansna aktiva
(u 000 dinara)
1API Bank a.d. Beograd (1)
2019. | do 31. 12. 2018.
9,996,595
2Addiko Bank a.d. Beograd (2)
2019. | do 31. 12. 2018.
100,554,552
3Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd
2019. | do 31. 12. 2018.
207,799,119
4Banca Intesa a.d. Beograd
2019. | do 31. 12. 2018.
633,071,776
5Bank of China Srbija a.d. Beograd
2019. | do 31. 12. 2018.
10,637,803
6Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
2019. | do 31. 12. 2018.
202,810,850
7Crédit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad
2019. | do 31. 12. 2018.
120,494,445
8Direktna banka a.d. Kragujevac (3)
2019. | do 31. 12. 2018.
56,616,457
9Erste Bank a.d. Novi Sad
2019. | do 31. 12. 2018.
227,816,035
10Eurobank a.d. Beograd (4)
2019. | do 31. 12. 2018.
174,601,888
11Expobank a.d. Beograd (5)
2019. | do 31. 12. 2018.
16,034,968
12Halkbank a.d. Beograd (6)
2019. | do 31. 12. 2018.
67,966,402
13JUBMES banka a.d. Beograd
2019. | do 31. 12. 2018.
18,880,638
14Komercijalna banka a.d. Beograd
2019. | do 31. 12. 2018.
419,908,961
15MIRABANK a.d. Beograd
2019. | do 31. 12. 2018.
6,279,567
16MTS banka a.d. Beograd (7)
2019. | do 31. 12. 2018.
11,958,513
17NLB banka a.d. Beograd
2019. | do 31. 12. 2018.
66,938,297
18OTP Banka Srbija a.d. Beograd (11)
2019. | do 31. 12. 2018.
330,520,240
19Opportunity banka a.d. Novi Sad
2019. | do 31. 12. 2018.
17,770,329
20ProCredit Bank a.d. Beograd
2019. | do 31. 12. 2018.
122,548,123
21Raiffeisen banka a.d. Beograd
2019. | do 31. 12. 2018.
314,410,684
22Sberbank Srbija a.d. Beograd (8)
2019. | do 31. 12. 2018.
140,316,745
23Srpska banka a.d. Beograd
2019. | do 31. 12. 2018.
11,992,272
24Telenor banka a.d. Beograd (9)
2019. | do 31. 12. 2018.
20,551,190
25Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
2019. | do 31. 12. 2018.
457,938,718
26Vojvođanska banka a.d. Novi Sad (10)
2019. | do 31. 12. 2018.
213,568,194
UKUPNO:
3,981,983,361

 

(1) Dana 18.10.2018. godine, VTB banka a.d. Beograd je promenila poslovno ime u API Bank a.d. Beograd.
(2) Dana 8.7.2016. godine, Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Beograd je promenila poslovno ime u Addiko Bank a.d. Beograd.
(3) Dana 8.7.2016. godine KBM Banka ad Kragujevac je promenila poslovno ime u Direktna Banka ad Kragujevac.
(4) Promena poslovnog imena bivše Eurobank EFG a.d. Beograd.
(5) Dana 2.6.2017. godine, Marfin banka a.d. Beograd je promenila poslovno ime u Expobank akcionarsko društvo Beograd.
(6) Promena poslovnog imena bivše Čačanske banke a.d. Čačak.
(7) Promena poslovnog imena bivše Dunav banke a.d. Beograd.
(8) Promena poslovnog imena bivše Volksbank a.d. Beograd.
(9) Promena poslovnog imena bivše KBC Banke a.d. Beograd.
(10) Promena poslovnog imena bivše OTP banke Srbija a.d. Novi Sad.
(11) Promena poslovnog imena bivše Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd